Datasikkerhedserklæring
Datasikkerhedserklæring

Viega tager sikkerheden for personlige data meget alvorlig. Vi ønsker, at du ved, hvornår vi gemmer hvilke data, og hvad vi bruger dem til. Vi har truffet tekniske og organisatoriske forholdsregler, som sikrer, at forskrifterne om datasikkerhed overholdes.

Anonym dataanvendelse
Du kan grundlæggende besøge de ikke personaliserede websider fra Viega uden at fortæller os, hvem du er. Vi får kun besked om navnet på din internet-serviceudbyder (din IP-adresse), websiden, du besøger os fra, dato, klokkeslæt og websiderne, du besøger hos os. Disse informationer bruges til statistiske formål. Den enkelte bruger er helt anonym.

 

Personlige data
Personlige data er informationer, som vedrører din person. Hertil hører data som dit navn, din adresse, postadresse, telefonnummer. Informationer, som ikke kan bringes i direkte forbindelse med din virkelige identitet (som for eksempel hvor længe du er på websiden eller antal brugere af websiden) falder ikke ind under disse data. Personlige data registreres kun af Viega, hvis du selv meddeler dem ved f.eks. udfyldning af tilmeldingsformularer eller ved registrering for personlig service. Dataene, som indtastes i formularen, gemmes kun med henblik på det angivne formål. For eksempel skal vi bruge hele din adresse for at kunne behandle ansøgninger. Videregivelse af data til tredjeperson er udelukket.

 

Fortrydelsesret
Efter forbundsloven om datasikkerhed kan du når som helst fortryde benyttelsen af dine data. Hvis du henvender dig skriftligt eller elektronisk til vores Webmaster, vil vi omgående spærre anvendelsen af dine data. Derudover har du under visse forudsætninger ret til berigtigelse, spærring og sletning af dataene, som er gemt af os. Du har når som helst ret til at få oplysninger om dataene, som er gemt af os, og om formålet med lagringen.

 

E-mail-informationer
Vi informerer gerne om vores tilbud. Hvis vi må bruge din e-mail-adresse hertil, skal du personligt give os særlig tilladelse på den tilhørende formular. Denne tilladelse kan når som helst annulleres af dig. Du bedes henvende dig skriftligt eller elektronisk til vores Webmaster.

 

Anvendelse af "cookies"
På vores sider anvendes der "cookies". En cookie er et lille dataset, som kan gemmes på din harddisk. Dette dataset genereres fra den web-server, du har opbygget forbindelse med via web-browseren (f.eks. Internet Explorer, Netscape Navigator eller Mozilla Firefox), og det sendes så til dig. Med cookien kan du genkendes ved besøg af websiden, uden at du skal indtaste data igen, som du allerede har indtastet tidligere. De fleste browsere er for tiden indstillet, så de automatisk accepterer cookies. Du har dog mulighed for at indstille din browser til at afvise cookies eller til at vise dem, inden de anvendes. Deaktivering af cookies betyder dog delvist, at nogle af homepagens områder ikke kan åbnes fejlfrit. Endvidere kan du når som helst slette cookies i dit system (f.eks. i Windows Explorer). Hertil bedes du bruge hjælpefunktionen i dit operativsystem.

 

Links til andre websider
Vores online-tilbud indeholder links til andre websider. Vi har ingen indflydelse på, om udbyderne overholder bestemmelserne om datasikkerhed. Vi har heller ikke den ringeste indflydelse på retmæssigheden af disse websiders indhold. Derfor afviser vi ethvert ansvar for indholdet i andre websider.

 

Marken
Hvis intet andet er angivet, er alle varemærker på disse internet-sider beskyttet til fordel for Viega iht. loven om ophavsret.

 

Ophavsret
Ophavsretten for tekster, billeder, grafik, sounds, animationer og videoer samt deres placering er indehavet af Viega. Imitationer af enhver art, overførsel til andre eller øvrig anvendelse er kun tilladt efter skriftlig godkendelse fra Viega.

 

Garanti
Viega bestræber sig på at opdatere informationerne, som præsenteres på disse internet-sider. Vi kan dog ikke give garanti for rigtigheden, aktualiteten og fuldstændigheden for alle informationer, som stilles til rådighed.

Medmindre der efterstående sker andet, er samtlige krav - det være sig af en hvilken som helst retsgrund - på grund af skader, som er opstået som resultat af benyttelsen af disse internetsider eller informationerne, som findes heri, udelukket.

 

Spørgsmål og kommentarer
Ved spørgsmål, ideer eller kommentarer til emnet datasikkerhed bedes du sende en e-mail til voresWebmaster. Den hurtige udvikling inden for de nye internet-teknologier gør det af og til nødvendigt at justere vores Privacy Policy. Vi vil informere dig om ændringer og fornyelser her.

 

rd_viega_007799_00_f_1_174x160