Smartloop
Smartloop

I den centrale varmtvandsforsyning i stigrør installeres der normalt en cirkulationsledning parallelt med varmtvandsledningen.

Viega har nu i mange år kunnet tilbyde et særdeles interessant alternativ hertil: Smartloop Inliner-systemet med en fleksibel cirkulationsledning inde i stigstrengen.

Løsningen reducerer installationsomkostningerne, sparer plads og energi samt sikrer mere stabil temperatur i hele stigrøret.

 

Anvendelse

 

Systemet anvendes med en intern cirkulationsledning i varmtvandsinstallationer, i varmtvandsstigrør fra 28 mm, med Viega presfittingssystemerne.

Til etablering af en varmtvandsinstallation med Smartloop-Inliner teknik, anbefaler vi at bruge Viega Viptool projekteringssoftwaren eller tilsvarende.

Installationen må kun udføres af kvalificeret fagpersonale og kun med brug af Viega komponenter.

I  tilfælde af et beskadiget stigrør eller længdeudvidelse af installationen repareres Smartloop-røret med en samlenippel og stigrøret med en glidebøsning.


Systembeskrivelse

 

Varmtvandscirkulationen i røret opnås ved kontinuerligt at lede vand tilbage til varmtvandsanlægget fra stigrørets T-stykke. Dette sikrer, at der er tilstrækkeligt varmt vand i hver etageafgang.

 

Temperaturinddeling

 

Sammenlignet med konventionelle kredsløb falder temperaturen i stigrørsområdet ikke kontinuerligt i strømningsretning ved Smartloop-Inliner kredsløbet.
Den laveste temperatur på stigledningsstrækningen er dermed heller ikke udgangstemperaturen fra stigledningssystemet, men temperaturen i det område hvor vandet ledes fra blænden i til cirkulations-inlineren. I større systemer med flere ledninger fører dette til en forøgelse af temperaturen i cirkulationssamlerøret.

Det resulterer i, at returvandets temperatur er højere end ved konventionelle cirkulationssystemer, hvilke igen har fordele hvad angår energi.

Fordele
  • 20 til 30 % mindre varmefordelingstab
  • Sikring af vandkvaliteten på grund af temperaturopretholdelse og cirkulation
  • Mindre varmeafgivelse i skakten reducerer opvarmningen af koldtvandsledningen
  • Ca. 20 % færre omkostninger til kerneboringer, brandbeskyttelse, rørisolering og fastgøring
  • Lavere monteringsomkostninger, da der ikke er behov for et separat udlagt cirkulationsledningssystem Mere plads i boligen på grund af mindre installationskakte
  • Fleksibelt Smartloop-rør tillader parallel forskydning/spring i stigrøret

Find ud af, hvor meget der er at spare: skriv til info@viega.dk eller ring 4594 2962.


Læs mere om danmarks højste stigstreng.

Inliner_4_174.png
Sitgrør med forskydning
Rør-i-rør installation
Inliner-rør i stigstrengen. Her vist med cirkulationsventil og Easytop ventil i rustfri
rd_INliner_Lejerbo_Parkvej_i_T_strup_001_174x160.jpg
Easytopventiler i kælderen
reference_inliner_potsdam2_174x160.jpg
Tilslutningsstykket klemmes på Smartloop-røret og føres ned i stigstrengen