Bæredygtighed og dekarbonisering

 • Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

  Mål 6: Rent vand og sanitet: Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt. 

  Delmål 6.3: Inden 2030 skal vandkvaliteten forbedres ved at reducere forurening, afskaffe affaldsdumping og minimere udslip af farlige kemikalier og materialer samt halvere andelen af ubehandlet spildevand og væsentligt øge genanvendelse og sikker genbrug globalt.

  Delmål 6.4: Inden 2030 skal effektiviteten af vandanvendelsen indenfor alle sektorer øges væsentligt, og der skal sikres bæredygtig indvinding af og forsyning med ferskvand for at imødegå vandknaphed og væsentligt reducere antallet af mennesker, der lider under vandmangel, betydeligt.

  Vores bidrag: Vores produkter og løsninger hjælper med at opretholde en ren forsyning af brugsvand. Vi bruger vand med omhu i vores produktionsprocesser: Vi anvender sensordrevne fittings, cirkulationsrør, omvendt osmose og vakuumfordampere for at reducere vores forbrug af vand og kemikalier markant.

 • Verdensmål 7: Bæredygtig energi

  Mål 7: Bæredygtig energi: Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

  Delmål 7.3: Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring af energieffektiviteten fordobles.

  Vores bidrag: Vores produkter reducerer vores kunders energiforbrug til hygiejnisk brugsvand og opvarmning. I vores produktionsproces og på tværs af vores virksomhed er energiforbruget kun steget en smule de seneste år (8%), selvom vores omsætning er steget med 40%, og vores arbejdsstyrke er vokset med 30%. De effektiviseringstiltag, vi har implementeret for at opnå dette, har forhindret omkring 22.000 tons CO2-udledning mellem 2015 og 2020.

 • Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

  Mål 9 Industri, innovation og infrastruktur: Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

  Target 9.4: Inden 2030 skal infrastrukturen opgraderes og industrier retrofittes for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøvenlige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle ud fra deres respektive kapacitet.

  Vores bidrag: Vi investerer konsekvent i bæredygtige industrielle faciliteter og innovative teknologier. De beløb, vi investerer, er over gennemsnittet for vores sektor.

 • Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

  Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund: Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

  Target 11.6: Inden 2030 skal den negative miljøbelastning pr. indbygger reduceres, herunder ved at lægge særlig vægt på luftkvalitet og på husholdnings- og anden affaldsforvaltning.

  Vores bidrag: Vores produkter reducerer energi- og vandforbruget betydeligt i løbet af bygningens levetid.

 • Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

  SDG 12: Ansvarligt forbrug og produktion: Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

  Delmål 12.4: Inden 2020 skal der opnås en miljømæssig forsvarlig håndtering af kemikalier og affald i hele deres livscyklus i overensstemmelse med de aftalte internationale rammer, og udledning til luft, vand og jord skal væsentligt reduceres for at minimere negative indvirkninger på menneskers sundhed og miljøet.

  Delmål 12.5: Inden 2030 skal affaldsgenereringen væsentligt reduceres gennem forebyggelse, reduktion, genvinding og genbrug.

  Vores bidrag: Vi forbedrer kontinuerligt effektiviteten af vores produktionsprocesser og produkter i en lang – og derfor mere bæredygtig – produktlivscyklus.

 • Verdensmål 13: Klimaindsats

  Mål 13: Klimaindsats : Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

  Delmål 13.2: Tiltag mod klimaforandringer skal integreres i nationale politikker, strategier og planlægning.

  Delmål 13.3: Undervisning, oplysning og den menneskelige og institutionelle kapacitet skal forbedres ift. modvirkning, tilpasning, skadesbegrænsning og tidlig varsling af klimaændringer.

  Vores bidrag: Vi har defineret en klar strategi for at blive CO2-neutral i 2035. Vi ønsker at være førende på miljøområdet, og vi implementerer kontinuerligt nye tiltag for at reducere vores energiforbrug og CO2-udledning. Ved udgangen af 2022 vil vores målrettede træningssessioner udstyre medarbejdere og ledere med viden om bæredygtighed og dekarbonisering, som de kan anvende og dele med andre.