Databeskyttelse

Brugen af vores Viega internetside og dens undersider er principielt muligt uden at angive personoplysninger. Såfremt særlige tjenester fra Viega bruges via vores internetside, kan det dog være påkrævet at behandle brugerens personoplysninger. Er behandlingen af personoplysninger påkrævet og eksisterer der ikke noget retligt grundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede. Der er en undtagelse i tilfælde, hvor behandlingen af oplysningerne er legitim ud fra lovmæssige forskrifter.

Behandlingen af personoplysninger, eksempelvis navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer på den registrerede sker i henhold til kravene i databeskyttelsesforordningen og i overensstemmelse med de gældende nationale databeskyttelsesbestemmelser. Med databeskyttelseserklæringen vil Viega informere offentligheden om måde, omfang og formål med de personoplysninger, som Viega behandler. Endvidere vil registrerede blive oplyst om deres rettigheder med denne databeskyttelseserklæring.

Viega ønsker at beskytte webstedsbrugernes data så godt som muligt. De anvendte sikkerhedsforanstaltningen svarer til nyeste teknologi. Brugerdata behandles fortroligt og beskyttes mod uautoriseret eller utilsigtet afsløring. Brugerdata vil uden dit udtrykkelige samtykke hverken blive offentliggjort eller videresendt til tredjemand uden autorisation. 

1. Navn og adresse på den dataansvarlige for behandlingen 

Dataansvarlig i henhold til databeskyttelsesforordningen, øvrige databeskyttelseslove i EU-medlemsstaterne og andre bestemmelser med databeskyttelsesretlig karakter er:

Viega Holding GmbH & Co. KG (i denne databeskyttelseserklæring kaldet ”Viega”)
Viega Platz 1, D-57439 Attendorn, Tyskland
+49 (0 61 90 90
webmaster@viega.de

2. Navn og adresse på databeskyttelsesrådgiveren

Databeskyttelsesrådgiveren for Viega gruppen er:

Firma VIA Consult GmbH & Co. KG
Hr. Karsten Kunde
+49 2761 837511
datenschutz@viega.de  

3. Generering af logfiler.

Ved hvert besøg på denne internetside registrerer Viega med et automatisk system data og oplysninger om den besøgendes computer. Disse gemmes i logfilerne på webstedets server.

Følgende oplysninger kan i den forbindelse blive indsamlet:

 • IP-adresse på den besøgende computer
 • Dato og klokkeslæt for besøget
 • Dato, URL samt mængden af hentede data
 • Registreringsdata på internetbrowseren og den besøgende computeres operativsystem
 • Internetsiden, hvorfra besøget eller en videresending til denne internetside er sket (henviser)
 • Navn på brugerens internetudbyder 

IP-adressen overføres ved hver serverforespørgsel, så serveren ved, hvor svaret skal sendes til. IP-adressen får hver internetbruger fra sin internet-service-udbyder (ISP), så snart brugeren kobler på internet. ISP kan følge, hvilken IP-adresse, der på hvilket tidspunkt er knyttet til hvilken af udbyderens kunder. Så længde IP-adressen gemmes, kan identiteten på brugeren teoretisk altid fastlægges via ISP. Vi og vore statistikere gemmer derfor kun IP-adressen i forkortet (anonymiseret) form og bruger den kun session-identifikation til geografisk lokalisering (ned til by-niveau) og til forsvar mod angreb. IP-adressen vil så omgående blive slettet, således at de registrerede oplysninger er anonyme og ikke kan bruges til at identificere brugeren ej heller via ISP.

Et retsgrundlag for den midlertidige lagring af oplysninger og logfiler udgøres af artikel 6, stk. 1, litra f GDPR.

Behandlingen af oplysningerne bruges til udlevering af indholdet på internetsiden og til sikring af, at vore informationstekniske systemer fungerer og for at optimere internetsiden. Logfil-data vil i den forbindelse blive gemt separat fra andre personoplysninger. En analyse af personoplysningerne til markedsføringsformål finder i den forbindelse ikke sted.

I disse data ligger Viegas berettigede interesse i databehandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR.

Dataene slettes, når de ikke mere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen af dem. I tilfælde af registrering af dataene til opretholdelse af webstedet er dette tilfældet, når det pågældende besøg er afsluttet. I tilfælde af lagring af dataene i logfiler, skal dette ske senest efter syv dage. En lagring udover dette tidsrum er ikke mulig. I dette tilfælde slettes eller fremmedgøres brugernes IP-adresser, således at den besøgende bruger ikke længere kan identificeres.

Registrering af dataene til levering af webstedet og lagringen af dataene i logfiler er ikke absolut nødvendigt for drift af internetsiden. Der er følgelig ingen indsigelsesmulighed fra brugerens side.

4. Cookies

Viega bruger såkaldte cookies på sin internetside. Cookies er små tekstfiler, som gemmes i eller af internetbrowseren på brugerens computersystem. Henter en bruger et websted, kan en cookie blive gemt på brugerens operativsystem. Denne cookie indeholder en karakteristisk streng af tegn, som muliggør entydig identifikation af browseren og dermed også af brugeren ved nyt besøg på hjemmesiden.

I cookies gemmes og overføres følgende data:

(sprogindstillinger, varer i indkøbskurven, log-in-informationer)

Vi bruger på vores websted derudover cookies, som muliggør en analyse af brugerens surfadfærd.

På den måde kan følgende data blive overført:

Der følger en oplistning af de indsamlede data. Disse kan for eksempel være: indtastede søgebegreber, hyppighed for sidebesøg, brug af webstedsfunktioner

Efterfølgende informerer vi om, hvilke cookies, der gemmes og hvilket formål de tjener og om udløbsdatoen:

 • Navn på brugerens internetudbyder

Navn

Formål

Type

Varighed

PHPSESSID

En teknisk cookie til at levere video via Movingimage24

Session

Browsersession

wt3_eid

Brugsstatistik Webtrekk 

Permanent

6 måneder

wt3_sid

 

 

 

wt_rla

 

 

 

CookieHint

 

 

 

NSC_wjfhb_xxx.wjfhb.dpn

 

 

 

datesFilterQ

 

 

 

renderid

 

 

 

Session

 

 

 

viega_noticelist_token

 

 

 

wt_nbg_Q3

 

 

 

 

Artikel 6, stk. 1, litra f GDPR udgør et retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger ved brug af cookies. 

Formålet med brugen af teknisk påkrævede cookies er at forenkle brugen af webstedet for brugerne. Nogle funktioner på vores internetside kan ikke tilbydes uden brug af cookies. For disse sider er det nødvendigt, at browseren også genkendes efter et sideskifte. 

De brugeroplysninger, der indsamles af de teknisk nødvendige cookies, bruges ikke til generering af brugerprofiler. 

Disse formål udgør Viegas berettigede interesse i behandlingen af personoplysninger i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f GDPR. 

Cookies gemmes på brugerens computer og overføres fra denne til vores websted. Derfor har brugeren også fuld kontrol over brugen af cookies. Ved at ændre indstillingerne i den internetbrowser, som anvendes af brugeren, kan brugeren deaktivere eller begrænse overførslen af cookies. Allerede lagrede cookies kan til enhver tid blive slettet. Dette kan også ske automatisk. Deaktiveres cookies til vores websted, kan alle funktioner på vores websted muligvis ikke mere bruges i fuldt omfang. 

5. YouTube 

Viega har på sin internetside integreret komponenter fra YouTube. YouTube er en internet-videoportal, som gør det muligt at sætte gratis videoclips op og lade andre brugere se, vurdere og kommentere disse gratis. Informationer om YouTube kan hentes på https://www.youtube.com/intl/da/yt/about/da 

Operatør af YouTube er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Ved hvert besøg på en af de enkeltsider på denne interneside, som drives af Viega, og hvor en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret, vil internetbrowseren på brugerens informationsteknologiske system automatisk af den respektive YouTube-komponent blive foranlediget til at downloade en fremstilling af den pågældende YouTube-komponent. Inden for rammerne af denne tekniske proces får YouTube og Google kendskab til, hvilken konkret underside på vores internettilbud brugeren har besøgt. 

Såfremt brugeren samtidig er logget på YouTube, registrerer YouTube med indlæsning af en underside, som indeholder en YouTube-video, hvilken konkret underside brugeren besøger. Disse informationer indsamles af YouTube og Google og knyttes til brugerens respektive YouTube-konto. 

Er en sådan overførsel af disse informationer til YouTube og Google ikke ønsket af brugeren, kan han forhindre overførslen ved at logge ud af sin YouTube-konto, før vores internetside hentes ind. 

De databeskyttelsesbestemmelser, som YouTube har offentliggjort og som kan hentes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ indeholder oplysninger om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personoplysninger. 

6. Analyseværktøj Webtrekk

Nogle af de oplysninger, der indsamles ved besøg på vores hjemmeside, bruges til statistisk analyse.

Viega bruger firmaet Webtrekk GmbH, Hannoversche Str. 19, D-10115 Berlin, Tyskland til indsamling af statistiske oplysninger om brugen af vores hjemmeside og til optimering af vores webtilbud i overensstemmelse hermed. Webtrekk GmbH er certificeret af TÜV Saarland, Tyskland, til databeskyttelse inden for Web Controlling Software. En del af certificeringen er en test hos Webtrekk i Berlin og på hostingstedet, hvor man tester indsamlingen og behandlingen af trackingdata med henblik på databeskyttelse og datasikkerhed.

Grundlæggende for denne certificering var: 

 • Behovskatalog databeskyttelse - V1.3
 • De lovmæssige krav til databeskyttelsen
 • Principperne for IT-sikkerhed for daværende teknologiske niveau på baggrund af IT-grundbeskyttelse i henhold til BS og ISO 27000
 • Rapport TR00969

Ved et hjemmesidebesøg indsamles og analyseres med henblik på webcontrolling nogle informationer, som browseren leverer. Indsamlingen sker via et pixel, der er indlejret på hvert websted. Følgende data indsamles:

 • Anmodning (filnavn på den ønskede fil)
 • Browsertype/ -version (f.eks.: Internet Explorer 11.0)
 • Browsersprog (f.eks.: dansk)
 • Operativsystem (f.eks.: Windows 10)
 • Browservinduets indre opløsning
 • Skærmopløsning
 • Javascriptaktivering
 • Java til/fra
 • Cookies til/fra
 • Farvedybde
 • Henviser URL (siden du besøgte forinden)
 • IP adresse – bliver omgående anonymiseret, og slettes igen efter behandlingen
 • Tidspunkt for adgang
 • Klik

En detaljeret oplistning af de overførte informationer kan findes på http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung.html. Webtrekk gemmer derfor kun IP-adressen i forkortet (anonymiseret) form og bruger den kun til session-identifikationen, for geografisk lokalisering (ned til by-niveau) og som forsvar mod angreb. Herefter slettes IP-adressen omgående igen, så de indsamlede data er anonyme.

Med Webtrekk sættes følgende cookies:

 • Session cookie (til session-identifikation, levetid: en session)
 • Langtids-cookie (til identifikation ny-/stamkunde: 6 måneder)
 • Opt-out-cookie (ved indsigelse mod tracking: 60 måneder)

Brugeren kan i sine browserindstillinger fastlægge, om cookies må sættes eller ej. Hvis brugeren specifikt ikke vil trackes i forbindelse med Viegas internettilbud, kan han modsætte sig trackingen. For at fuldstændiggøre indsigelsen kan brugeren klikke på følgende link http://www.webtrekk.com/index/datenschutzerklaerung/opt-out.html.

Yderligere informationer findes på Webtrekks hjemmeside på http://www.webtrekk.com.

7. Nyhedsbrev 

Abonnerer en bruger på Viegas nyhedsbrev, overføres data fra den respektive indtastningsmaske til Viega.

Ved tilmeldingen til nyhedsbrevet gemmes brugerens IP-adresse samt dato og klokkeslæt for registreringen. Dette har til formål at forhindre misbrug af tjenesterne eller af e-mail-adressen. En videregivelse af data til tredjemand finder ikke sted. Der er en undtagelse, hvis der er en lovmæssig forpligtelse til videregivelse. 

Dataene bliver kun brugt til udsendelse af nyhedsbrevet. 

Artikel 6, stk. 1 litra a GDPR udgør et retsgrundlag for behandling af dataene efter brugerens tilmelding til nyhedsbrevet er, hvis brugerens samtykke foreligger. 

Abonnementet på nyhedsbrevet kan til enhver tid opsiges af brugeren. Ligeledes kan samtykke til lagring af personoplysninger til enhver tid tilbagetrækkes. Til det formål findes der i hvert nyhedsbrev et link.

Desuden kan brugeren afmelde nyhedsbrevet ved at sende en meddelelse pr. e-mail til: newsletter@viega.de eller datenschutz@viega.de

8. Yderligere onlinetilbud

Fra vores internetside har brugeren adgang til yderligere onlinetilbud fra Viega, f.eks. til leverandørportalen og karriereportalen. Denne databeskyttelseserklæring er også gældende for disse tilbud. 

For nogle formularer er det nødvendigt at brugeren indtaster personoplysninger. Dataene i de respektive indtastningsmasker overføres til Viega og gemmes udelukkende til intern brug hos Viega. 

Ved brugen af indtastningsmaskerne gemmes brugerens IP-adresse samt dato og klokkeslæt for brugen. 

Dette har til formål at forhindre misbrug af tjenesterne. En videregivelse af data til tredjemand finder ikke sted. Der er en undtagelse, hvis der er en lovmæssig forpligtelse til videregivelse. 

Ligeledes gemmes delvist kundens for- og efternavn, telefon, e-mail-adresse, adresse og firmanavn. 

Indsamlingen af disse data er påkrævet for at levere det ønskede indhold og de ønskede ydelser. Ligeledes har indsamlingen alene til formål at behandle data eller etablere kontakter. 

Artikel 6, stk. 1, litra f GDPR udgør et retsgrundlag for behandlingen af data, der overføres ved hjælp af en indtastningsmaske. Har kontakten til formål at indgå en kontrakt, udgør artikel 6, stk. 1, litra b GDPR et yderligere retsgrundlag for behandlingen 

Brugeren har til enhver tid mulighed for at lade de gemte oplysninger slette eller ændre. Brugeren får til enhver tid oplysning om de personoplysninger, der er gemt om vedkommende. 

Oplysningerne slettes, når de ikke mere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen af dem.

9.  Muligheder for etablering af kontakt

På vores internetside er der flere kontaktformularer, som kan bruges til etablering af den elektroniske kontakt. Alternativt er det muligt at etablere kontakt via e-mail-adressen, som stilles til rådighed. Etablerer bruger kontrakt med Viega via en af disse kanaler, gemmes de af brugeren overførte personoplysninger automatisk. Dette omfatter altid for- og efternavn, telefon, e-mail-adresse og firmanavn. Brugeren kan vælge at angive yderligere oplysninger. 

Lagringen har alene til formål at behandle data eller etablere kontakt til brugeren. En videregivelse af data til tredjemand finder ikke sted. 

Artikel 6, stk. 1, litra f GDPR udgør et retsgrundlag for behandlingen af data, der overføres ved en fremsendelse via e-mail. Har e-mail-kontakten til formål at indgå en kontrakt, så udgør artikel 6, stk. 1, litra b GDPR et retsgrundlag for behandlingen. 

Behandlingen af personoplysningerne fra indtastningsmasken bruges alene til behandling af kontaktetableringen. Ved kontakt pr. e-mail er den den fornødne berettigede interesse i behandlingen af oplysningerne vigtig.

De øvrige under afsendelsesproceduren behandlede personoplysninger har til formål at forhindre misbrug af kontaktformularen og garantere sikkerheden ved vore informationstekniske systemer. 

Dataene slettes, når de ikke mere er nødvendige for at opfylde formålet med indsamlingen af dem. For personoplysningerne i kontaktformularens indtastningsmaske og de oplysninger, der blev sendt via e-mail, er dette tilfældet, når den respektive konversation med brugeren er afsluttet. Konversationen er afsluttet, når det ud fra forholdene må formodes, at det pågældende forhold er afsluttende afklaret.

10. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger 

Generelt behandler og gemmer Viega kun personoplysninger så længe, som dette er påkrævet for at opfylde formålet med at gemme disse. De kan kun gemmes i længere tid, hvis dette er fastsat af den europæiske eller nationale lovgiver i unionsretlige forordninger, love eller øvrige bestemmelser, som Viega er underlagt. En blokering eller sletning af oplysningerne sker også, hvis et opbevaringstidsrum, som er fastsat i en af ovennævnte bestemmelser, udløber, medmindre, det er nødvendigt at gemme oplysningerne yderligere til en kontraktindgåelse eller en kontraktopfyldelse. 

Så snart formålet med at gemme oplysningerne bortfalder eller et som følge af nævnte bestemmelser fastsat tidsrum, hvor oplysningerne bevares, udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet. 

11. Den registreredes rettigheder

Behandles personoplysninger, er brugeren registreret i henhold til GDPR og vedkommende har følgende rettigheder over for Viega: 

11.1 Indsigtsret

Brugeren kan af Viega forlange en bekræftelse af, om personoplysninger, som vedrører ham, behandles af os.
Foreligger der en sådan behandling, kan brugeren forlange følgende oplysninger af Viega:

a. Formålene med behandlingen af personoplysningerne;
b. De berørte kategorier af personoplysninger;
c. De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysninger om brugeren er eller vil bliver videregivet til;
d. Det påtænkte tidsrum, hvor personoplysningerne om brugeren vil blive opbevaret; eller hvis dette ikke er muligt, kriterier for fastlæggelsen af det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive bevaret.
e. Eksistensen af en ret til berigtigelse eller sletning af personoplysninger om brugeren eller en ret til indsigelse mod denne behandling;
f. Eksistensen af en ret til at klage til en tilsynsmyndighed;
g. Alle tilgængelige informationer om oplysningernes herkomst, hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra brugeren;
h. Forekomsten af en automatisk afgørelse herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4 GDPR og – som minimum i disse tilfælde – meningsfulde oplysninger om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for brugeren.

Brugeren har ret til at forlange oplysning, om hans personoplysninger overføres til en tredjeland eller en international organisation. I denne forbindelse kan brugeren forlange at blive underrettet om de egnede garantier i henhold til 46 GDPR i forbindelse med overførslen. 

11.2 Ret til berigtigelse

Brugeren har over for Viega ret til at få urigtige personoplysninger om sig selv berigtiget og/eller få ufuldstændige personoplysninger om sig selv fuldstændiggjort. Viega skal uden unødig forsinkelse foretage berigtigelsen. 

11.3 Ret til begrænsning af behandlingen

Under følgende forudsætninger kan brugeren forlange begrænsning i behandlingen af personoplysningerne om sig selv:

a. Hvis brugeren bestrider rigtigheden af personoplysningerne om sig selv i et periode, indtil Viega har haft mulighed for at kontrollere, om personoplysningerne er rigtige;
b.Behandlingen er ulovlig og brugeren modsætter sig sletning og i stedet kræver, at anvendelsen af personoplysningerne begrænses;
c. Viega ikke længere har behov for at behandle personoplysningerne, men brugeren har brug for dem med henblik på, at et retskrav fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller
d. Hvis brugeren har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1 GDPR og det ikke ligger fast, om Viegas berettigede grunde vejer tungere end brugerens. 

Hvis behandlingen af personoplysningerne er blevet begrænset, må sådanne personoplysninger - bortset fra opbevaring - kun behandles med brugerens samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

Er behandlingen begrænset i henhold til ovennævnte forudsætninger, underrettes brugeren af Viega, inden begrænsningen ophæves. 

11.4 Ret til sletning

11.4.1. Sletningspligt

Brugeren har ret til at få personoplysninger om sig selv slettet uden unødig forsinkelse, og Viega er forpligtet til at slette disse oplysninger uden unødig forsinkelse, hvis et af følgende forhold gør sig gældende: 

a. Personoplysningerne er ikke længere nødvendige til at opfylde de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde blev behandlet.
b. Brugeren trækker sit samtykke tilbage, hvorpå behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a eller artikel 9, stk. 2, litra a GDPR beroede, og der mangler andet retsgrundlag for behandlingen.
c. Brugeren gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk.1 GDPR, og der foreligger ikke legitime grunde til behandlingen, som går forud for indsigelsen eller brugeren gør indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 2 GDPR.
d. Personoplysningerne om brugeren er blevet behandlet ulovligt.
e. Personoplysningerne om brugeren skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som Viega er underlagt.
f. Personoplysningerne om brugeren er indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundstjenester som omhandlet i artikel. 8, stk. 1 GDPR. 

11.4.2. Information til tredjemand

Hvis Viega har offentliggjort personoplysningerne og i henhold til artikel 17, stk. 1 GDPR er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer Viega under hensyntagen til den teknologi, der er tilgængelig, og omkostningerne ved implementeringen, rimelige foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at underrette de dataansvarlige, som behandler personoplysningerne, om, at den registrerede har anmodet Viega om at slette alle links til eller kopier eller gengivelser af de pågældende personoplysninger.

11.4.3. Undtagelser

Retten til sletning finder ikke anvendelse, hvis behandlingen er påkrævet

a. for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed;
b. for at opfylde en retlig forpligtelse, der kræver handling i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, og som Viega er underlagt, eller for at udføre en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Viega har fået overdraget;
c. af hensyn til samfundsinteresser på folkesundhedsområdet i henhold til artikel 9, stk. 2, litra og i samt artikel 9, stk. 3 GDPR;
d. til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1 GDPR, i det omfang den rettighed, der er omhandlet i stk. 1, sandsynligvis vil gøre det umuligt eller i alvorlig grad hindre opfyldelse af denne behandling, eller
e. for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. 

11.5 Ret til underretning

Har brugeren gjort retten til berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen gældende over fort Viega, er Viega forpligtet til at meddele denne berigtigelse eller slette oplysningerne eller begrænse behandlingen til alle modtagere, som har fået videregivet brugerens personoplysninger, medmindre dette viser sig at være umuligt eller er forbundet med en uforholdsmæssig indsats.

Brugeren har over for Viega ret til at blive underrettet om disse modtagere.

11.6 Ret til dataportabilitet

Brugeren har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage personoplysninger om sig selv, som vedkommende har givet til en Viega. Desuden har brugeren ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra Viega, som personoplysningerne er blevet givet til, når:

a. Behandlingen er baseret på et samtykke i henhold til artikel 6, stk.1, litra a GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk.1, litra b GDPR og
b. Behandlingen foretages automatisk.

Under udøvelse sin ret til dataportabilitet har brugeren endvidere ret til at få personoplysninger om sig selv transmitteret direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvis dette er teknisk muligt. Andres rettigheder og frihedsrettigheder må ikke krænkes herved.

Retten til dataportabilitet finder ikke anvendelse på en behandling af personoplysninger, der er nødvendig for udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Viega har fået pålagt.

11.7 Ret til indsigelse

Brugeren har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører den pågældendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger baseret på artikel 6, stk. 1, litra e eller f GDPR; dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Viega må ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Viega påviser ufravigelige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for brugerens interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har brugeren til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af sine personoplysninger til sådan markedsføring, herunder at gøre indsigelse mod profilering, i det omfang den vedrører direkte markedsføring.

Hvis brugeren gør indsigelse mod behandling med henblik på direkte markedsføring, må personoplysningerne ikke længere behandles til dette formål.

Brugeren har mulighed for i forbindelse med anvendelse af informationssamfundstjenester uanset direktiv 2002/58/EF – at udøve indsigelsesretten gennem automatiske midler.

11.8 Ret til tilbagetrækning af den databeskyttelsesretlige samtykkeerklæring

Brugeren har ret til til enhver tid at trække sin databeskyttelsesretlige samtykkeerklæring tilbage. Ved at trække samtykket tilbage berøres lovligheden af den stedfundne behandling, der har fundet sted på grundlag af samtykket, indtil tilbagetrækningen ikke. 

11.9 Automatiske individuelle afgørelser inkl. profilering

Brugeren har ret til ikke at blive pålagt en behandling, der udelukkende er baseret på en automatisk behandling - herunder profilering - og som hindrer ham væsentligt. Dette gælder ikke, hvis afgørelsen

a. er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem brugeren og Viega,
b. er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Viega er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af brugerens rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller
c. er baseret på brugeres udtrykkelig samtykke. 

Imidlertid må disse afgørelser ikke være baseret på særlige kategorier af personoplysninger i henhold til artikel 9, stk. 1 GDPR, hvis ikke artikel 9, stk. 2, litra a eller g finder anvendelse og der er indført passende foranstaltninger til beskyttelse af brugerens rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.

Med hensyn til de i a. og c. nævnte tilfælde gennemfører Viega passende foranstaltninger til beskyttelse brugerens rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste brugerens ret til menneskelig indgriben fra Viegas side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgørelsen. 

11.10 Ret til indgivelse af klage til en tilsynsmyndighed

Uden at det berører andre administrative eller domstolsmæssige klageadgange, har brugeren ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor vedkommende har sit sædvanlige opholdssted eller sit arbejdssted, eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted, hvis brugeren finder, at behandlingen af personoplysninger vedrørende vedkommende overtræder GPDR.

Den tilsynsmyndighed, som klagen er indgivet til, underretter klageren om forløbet og resultatet af klagen, herunder om muligheden for anvendelse af retsmidler, jf. artikel 78 GDPR. 

12. Retsgrundlag for behandlingen

Såfremt Viega til behandling af personoplysninger indhenter brugerens samtykke, udgør artikel 6, stk. 1, litra a EU-databeskyttelsesforordning (GDPR) et retsgrundlag for behandlingen af personoplysningerne.

I forbindelse med behandlingen af personoplysninger, som er påkrævede for at opfylde en kontrakt, som brugeren er part i, udgør artikel 6, stk.1, litra b GPDR et retsgrundlag. Dette gælder også for behandlingsprocesser, som er nødvendige til gennemførelse af foranstaltninger forud for indgåelse af en sådan kontrakt.

Såfremt en behandling af personoplysninger til opfyldelse af en retlig forpligtelse, som Viega er underlagt, udgør artikel 6, stk. 1, litra c GDPR et retsgrundlag.

I det tilfælde, hvor brugerens eller en anden fysisk persons livsvigtige interesser gør behandlingen af personoplysninger nødvendige, udgør artikel 6, stk. 1, litra d GDPR et retsgrundlag.

Er behandlingen nødvendig for at varetage Viegas eller tredjemands legitime interesse og går brugerens interesser, grundlæggende rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder ikke forud førstnævnte interesse, udgør artikel 6, stk.1, litra f GDPR et retsgrundlag for behandlingen. Viegas legitime interesse består i gennemførelsen af Viegas forretningsaktiviteten. 

Din kontaktperson

Tilsynsmyndighed inden for databeskyttelse

 • Firma VIA Consult GmbH & Co. KG
 • Hr. Karsten Kunde