Hygiejniske drikkevandsinstallationer

Det er vigtigt at sikre vores drikkevand, så det ikke forurenes fra udefrakommende kilder. Både i anlægs-, drift- og vedligeholdelsesfasen. For at opnå dette er alle involverede parter nødt til at holde sig opdaterede om de gældende regler og anbefalinger. På drikkevandsseminaret får du indsigt og viden om, hvordan kvaliteten af drikkevand bevares fra vandstik til tappested. Derudover vil vi arbejde i dybden med de nyeste regler og anbefalinger på området. På dette hygiejneseminar opnår du en grundlæggende forståelse for, hvordan vi sikrer, at drikkevandsinstallationerne er i top.

Vi ønsker at udbrede viden om hvordan vandet kvalitet kan bevares frem til tapstedet, derfor afholder løbende seminar og webinar. Er du interesseret, skriver vi dig gerne op til næste hold.

Book et seminar

Indhold   

Opbygning af drikkevandsinstallationer i henhold til DS439 og EN1717, samt anbefalinger om korrekt anlægsopbygning. Sundhedsmæssige aspekter i anlægs-, driftog vedligeholdelsesfasen:

 • Drikkevand og kvalitet
 • Legionella Pneumophila
 • Kontrolparametre
 • Drift og vedligehold
 • Produkter og løsninger
 • Korrekt anlægsopbygning uden døde ledninger
 • Korrosions indflydelse på hygiejne

Relevante love og regler:

 • BR18 
 • DS439 
 • DIN EN1717 
 • VA / GDV / DVGW Viega udleverer diplom for deltagelse efter seminaret.

Praktisk info

Seminarets varighed: Kort version 1 / fuld version 3 timer
Undervisningssted: Viega seminarcenter, Banevænget 13, 3460 Birkerød
Inkluderet: Relevant undervisningsmateriale og deltagerbevis.
Pris: Uden beregning 

 

Ja tak, jeg ønsker info om næste seminar

 

Download guiden med 10 punkter til hygiejniske drikke- og brugsvandsinstallationer.