Energi

Energibesparende forsyning af varmt brugsvand

Byggebranchen står over for store udfordringer og skal med krav fra regeringen bidrage til at reducere CO2-udledningen og dermed opfylde målet i klimaloven for 2020-2025 om, at den samlede udledning af drivhusgasser skal reduceres med 70 procent i 2030 sammenlignet med 1990. Hvis byggebranchen skal lykkes med at nå målene skal der gøres en indsats på alle parametre.

I etageejendomme findes der et stort potentiale for at spare energi på det varme brugsvand, idet det kræver meget energi at opretholde temperaturen på det varme brugsvand kontinuerligt 365 dage om året uanset om der bruges varmt vand eller ej. Hver dag spildes energi i rørskakten, så hvorfor ikke at mindske varmetabet? Læse mere om hvordan på nedenstående sider.

Viega forsker i at udvikle nye teknologier og løsninger, der er vand- og energibesparende.

Kontroller dine indtastninger. 150
Kontroller dine indtastninger.
Kontroller dine indtastninger. 150
Resterende tegn: 1000