Service og vedligeholdelse

Driftssikker presmaskiner

En driftssikker presmaskine kræver regelmæssig service og vedligeholdelse. Viega presmaskiner opbygger et elektrohydraulisk defineret tryk til presningen. Den nødvendige driftssikkerhed forudsætter et tæt hydrauliksystem uden olietab, hvor et naturligt slid på særligt belastede komponenter er uundgåeligt. Derfor skal værktøjerne regelmæssigt vedligeholdes.

Takket være den høje kvalitet kræver Viega presmaskiner kun service hvert 4. år eller ved 42.000 pres for Pressgun 5 eller ved 32.000 pres for Pressgun Picco. Afhængig af hvad der kommer først. 

Service

Serviceværksted til Viega presmaskiner og presbakker og -ringe: 

Scherers Elektro ApS

Serviceintervaller for Viega presmaskiner

Pressgun 5 Efter 40.000 pres blinker den gule lampe i LED-displayet, efter yderligere 2.000 pres lyser den gule lampe og maskinen laver en sikkerhedsfrakobling.  Vedligeholdelse dog senest efter 4 år.
Pressgun 4 E 
Pressgun 4 B
Pressgun Picco
Efter 30.000 pres blinker den gule lampe i LED-displayet, efter yderligere 2.000 pres lyser den gule lampe og maskinen laver en sikkerhedsfrakobling. Vedligeholdelse dog senest efter 4 år.
Type PT3-AH 
Picco
Type PT3-H/EH 
Efter 20.000 pres følger et serviceopkald via LED-displayet, efter yderligere 2.000 pres, følger en sikkerhedsafbrydelse. Vedligeholdelse senest 4 år.
Type 2 Hvert 2. år 
Model 2478Mindst en gang om året.
Model 2475Efter 30.000 pres lyser den gule lampe i LED-displayet. Vedligeholdelse dog senest efter 4 år

Vedligeholdelse

Presbakker, preskæder og presringe 

Det anbefales at presbakkerne også kontrolleres, når presmaskinerne sendes til service. Her udskiftes sliddele, preskonturer korrigeres, og presbakkerne indstilles igen. Siden 2012 er Viega presbakker løbende blevet forsynet med en vedligeholdelsesmærkat, der viser det næste anbefalede vedligeholdelsestidspunkt.  

Vedligeholdelse af presværktøj

Efter brug bør presværktøjet rengøres med en klud. Smør eventuelt bevægelige dele, som låsebolte og presruller, med olie. Presbakkernes konturer og indsatser skal regelmæssigt gnides blanke med fint ståluld og en renseklud og derefter smøres.