Juridiske vilkår

Ophavsrettigheder
© Viega Holding GmbH & Co. KG, Attendorn. Alle rettigheder forbeholdes. Alle billeder, tekst, grafik, tegninger, videoer, film, animationer, lyde og andre værker fra denne hjemmeside er – medmindre andet er angivet – beskyttet af loven om ophavsret og andre love til beskyttelse af intellektuel ejendomsret. Enhver efterligning og forandring er forbudt. Enhver lagring, mangfoldiggørelse, distribution, videresendelse og reproduktion uden forudgående skriftlig tilladelse fra Viega Holding GmbH er udtrykkeligt forbudt. Vi gør opmærksom på, at værker, som findes på denne hjemmeside, delvist er underlagt tredjeparts ophavsret.


Varemærkerettigheder
Medmindre andet er angivet, er alle varemærker, der er anvendt på denne hjemmeside (logoer, navngivninger og navne-/figurlige mærker), ophavsretsligt beskyttet for Viega GmbH & Co. KG og kan ikke i nogen form anvendes af tredjeparter uden forudgående skriftlig tilladelse fra Viega Holding GmbH & Co. KG.

Hæftelse
Alt indhold på denne hjemmeside er skabt med stor omhu. Dog kan vi ikke garantere for aktualitet, nøjagtighed og fuldstændighed af ​​oplysningerne eller en permanent problemfri adgang til hjemmesiden. I det omfang hjemmesiden henviser til tredjeparts websteder eller indeholder links, har Viega ikke noget ansvar for disses indhold. Hæftelse for skader som følge af simpel uagtsomhed er udelukket, såfremt der ikke foreligger nogen kontraktlige forpligtelser, og det ikke omhandler skade på liv og legeme eller helbred. Det samme gælder for pligtforsømmelser fra vores juridiske repræsentanters og/eller vores agenters side. Krav i henhold til loven om produktansvar berøres ikke heraf.


Udtrykket "Viega", som anvendes på hjemmesiden viega.de, henviser, afhængigt af sammenhængen, til enten Viega-gruppen, som består af Viega Holding GmbH & Co KG samt direkte eller indirekte datterselskaber, eller til brandet Viega. De enkelte selskaber i Viega-gruppen er juridisk adskilte og selvstændige enheder og fungerer som sådan uafhængigt. Udtrykket "Viega" skal derfor ikke nødvendigvis forstås som en henvisning til et bestemt selskab i Viega-gruppen.