Forbrug og dimensionering

Korrekt dimensionering er en vigtig faktor for energioptimering af etageejendomme

Korrekt dimensionering er en vigtig faktor for energioptimering af varmtvandscirkulationen i etageejendomme. Især i ældre ejendomme er dimensioneringen ofte ikke tidssvarende, fordi installationen er dimensioneret til en vandvolume, der er mere end det dobbelte af, hvad forbruget i ejendommen rent faktisk er. Det skyldes blandt andet, at vandforbruget har været stærkt faldende gennem de seneste årtier.

En øget miljøbevidsthed, teknologiske fremskridt og stigninger i spildvandstaksten er nogle årsagerne bag det kraftigt reducerede vandforbrug. Samtidig viser en undersøgelse fra Hofor, at forbruget af det varme vand er fordoblet siden 1980'erne.

Over årene er vi altså blevet gode til at spare på vandet, men vi bruger mere af det varme vand. Halvdelen af en boligs samlede vandforbrug varmes op og næsten halvdelen af det samlede vandforbrug bruges til bad og personlig pleje. 

Med det forøgede forbrug af varmt vand giver det mening at kikke på den del af boligmassen, som har ineffektive installationer, der bruger langt mere energi på at varme vandet op, end der rent faktisk er behov for. Den gode nyhed er, at det kan vi gøre noget ved med et intelligent system, korrekt dimensionering og isolering i henhold til gældende regler og normer.

Danskernes vandforbrug er mere end halveret, samtidig med at forbruget af varmt vand er fordoblet.

Energioptimeret dimensionering af varmtvandscirkulationen

I Viega anbefaler vi, at der altid fortages beregninger for at sikre den mest energieffektive dimensionering af installationen med et minimum af vand- og varmespild. Dette gælder, uanset om der vælges en konventionel varmtvandsinstallation eller den mere besparende inliner-løsning.

Ved dimensionering af stigstreng med Viega Smartloop Inliner systemet skal der tages det hensyn, at returledningen, også kaldet cirkulationsledningen, ligger inden i stigstrengen. Det indvendige returløb reducerer stigstrengens samlede areal i forhold til en konventionel stigstreng og øger vandhastigheden på den dimensionerende vandstrøm qd.

Forudsætningerne for beregningen af den dimensionerende vandstrøm findes i DS 439

Da alle i en ejendom ikke forventes at benytte vand på samme tid, er der i nedenstående formel inkluderet en samtidighedsfaktor, der regulerer den forudsatte vandstrøm til et mere retvisende og gennemsnitligt forbrug.

Når summen af forudsatte vandstrømme ∑qf for ejendommen er fundet, kan den dimensionerende vandstrøm qd beregnes med nedenstående formel.

Formel:

qd = 0,2 + 0,015 (∑qf – 0,2) + 0,12 √(∑qf – 0,2)  [l/s]

Med beregningsresultatet af den dimensionerende vandstrøm kan ejendommens installationen dimensioneres ved brug af nedenfor viste tabeller.

Se tabeller for henholdsvis metalsystemet Sanpress eller alupex-systemet Raxofix for at finde korrekt dimension på rørene. Vandhastighed kan sættes til 1 m/s for at reducere vækst af biofilm.

Tjekliste for energioptimering af varmtvandscirkulationen

  • Få styr på vandtrykket – tilpas rørenes dimensionering til bygningernes aktuelle vandforbrug for at sikre det rette vandtryk og tilstrækkeligt flow i rørene.

  • Anvend fittings, der er ekstra gode til at modvirke tryktab ved overgange til mindre rør.

  • Ordentlig isolering er et must – isoleringen skal være mindst klasse 4 – og med fordel klasse 5 i kælderen – for at sikre, at fremløbstemperaturen holdes over 55 grader, og det kolde vand forbliver koldt.

  • Anvend stigrør med inliner og god isolering ved ældre ejendomme til varmtvandscirkulation.

  • Trim systemet – døde ender på ejendommens rørsystem skaber områder, hvor gennemstrømningen er for lille, og vandet står stille og giver legionellabakterien gode vækstbetingelser.

  • Materialevalg er et kapitel for sig – brug rør af metal, og forsøg at undgå rør af gummi og plast (medmindre der er iltspærre), for de giver bedre vækstbetingelser for bakterier.

Byg grønnere - byg mere bæredygtigt

Kravene til bæredygtigt byggeri bliver konstant skærpet. I Viega er vi med til at sætte nye standarder for bæredygtigt byggeri gennem vores kontinuerlige fokus på forskning og udvikling inden for disse områder. Det er en af Viegas grundværdier aldrig at gå på kompromis med kvaliteten. Lang levetid, bæredygtig produktion og genanvendelse er helt grundlæggende forudsætninger for alle Viegas løsninger.

I Viega har vi konstant fokus på disse fire områder: 

  • Drikkevandshygiejne
  • Energieffektivitet 
  • Sikkerhed
  • Komfort/brugervenlighed