Energi- og resursebesparelser

Med Viega Smartloop Inlinerløsningen kan der opnås besparelser på op til 30 procent på materialer og montagetid og op til 30 til 45 procent på driften i forhold til en traditionel varmtvandsinstallation. Besparelser på driften kan blive større, når udgangspunktet er en eksisterende installation i en ældre ejendom, der i mange tilfælde ikke er korrekt dimensioneret og isoleret efter tidssvarende lovgivning.

Med Viega Smartloop Inliner får du en energieffektiv løsning med besparelser i opbygningsfasen samt en mere klimavenlig drift. Den totale besparelse afhænger af antallet af lejligheder, bygningens størrelse samt om udgangspunktet er en renovering eller et nybyggeri.

Energiforbruget til opvarmning af det varme brugsvand tegner sig i Danmark for omkring 15 procent energiforbruget på boligmarkedet.