Vend tilbage Vend tilbage

Ibrugtagning og drift af brugsvandsinstallationer

For at sikre hygiejnen i brugs- og drikkevandsinstallationer skal der tages højde for tre vigtige og gensidigt afhængige faktorer: ejendommens aktuelle vandforbrug, vandgennemstrømning samt stabil vandtemperatur i varmtvandscirkulationen. For at opnå optimale forhold mellem de tre faktorer er vedvarende overvågningen af vandinstallationens drift altafgørende.

Er anlægget endvidere isoleret efter nuværende lovgivning samt korrekt dimensioneret i forhold til ovennævnte faktorer, er det langt enklere at opretholde en høj vandkvalitet.

Tæthedsprøvning

Når brugsvandsinstallationerne i en bygning er færdigmonterede afsluttes med en tæthedsprøvning for at sikre at arbejdet er udført korrekt. Der kan udføres en tør tæthedsprøvning, hvor installationen trykprøves med tør, oliefri trykluft eller ædelgas. Fordelen ved tør tæthedsprøvning er, at installationen kan henstå uden yderligere foranstaltninger efterfølgende. 

Alternativt kan der udføres en våd tæthedsprøvning med vandværksvand. 

Udføres en våd tæthedsprøvning, bør installationen tages i brug umiddelbart efter, da der ellers er risiko for, at det stillestående vand i installationen fører til øget dannelse af biofilm og bakterier, herunder legionella. Forsinkes ibrugtagningen af bygningen efter udførelse af våd tæthedsprøvning, eller har hele eller dele af installationen været ude af drift på grund af nedlukning, kan brugsvandets kvaliteten sikres ved at følge nedenstående anbefalinger.

Gennemskylning

 

Når en vandfyldt brugsvandsinstallation er ude af drift bør systemet skylles igennem med rent vand. Alle rør og tapsteder bør gennemskylles manuelt eller automatisk mindst én gang om ugen, gerne hver tredje dag. 

Gennemskyl mindst én gang om ugen, gerne hver tredje dag.

Test af vandkvaliteten

Har der ikke været minimum en ugentlig gennemskylning af installationen bør der udføres en mikrobiologisk test af vandkvaliteten. Findes der tegn på bakterievækst i installationen anbefales en gennemskylning foretaget af en specialiseret virksomhed

Undlad at afbryde varmtvandsbeholder og cirkulationspumpe

Når en bygning ikke benyttes i længere perioder, slukkes der ofte for varmtvandsforsyningen for at spare energi under lukningen. Denne besparelse kan dog give bagslag og medføre betydelige omkostninger. Varmtvandsbeholdere indeholder store mængder vand, der ved en langvarig driftsafbrydelse vil stagnere. Det kan medføre, at de ovenfor beskrevne gennemskylninger ikke er tilstrækkelige til at udskifte hele vandmængden.  

Ved afbrydelse af varmtvandsforsyningens drift vil en driftstemperatur på 50°C (DS 439 Norm for vandinstallationer) ikke kunne opretholdes, og derved opstår der risiko for bakterievækst.

Opretholdese af varmtvandsforsyningens drift i lukkeperioder er ofte en langt mere økonomisk og hygiejnisk løsning end effekten af en forsøgt energibesparelse på den korte bane. Vedvarende drift af varmtvandsforsyning kombineret med regelmæssig gennemskylning af installationen er den sikreste måde af forhindre væksten af legionellabakterier.

Undgå at bruge desinfektionsmidler i brugsvandsinstallationerne

Brug af desinfektionsmidler i brugsvandsinstallationen kan ikke anbefales efter en periode med driftsafbrydelse. Der er risiko for at overskride de tilladte værdier i Drikkevandsbekendtgørelsen BEK 1070,  og det øger risikoen for korrosion i installationen.  

Fire gode råd til at sikre vandkvaliteten i brugsvandsinstallationer

  • Foretag en fuld gennemskylning af alle rørinstallationer mindst en gang om ugen
  • Afbryd ikke det varme vand
  • Få foretaget en mikrobiologisk test af vandet før brug, hvis installationerne har været ude af drift
  • Brug ikke desinfektionsmidler til at rense rørene
Vores hjemmeside bruger cookies for at gøre brugen af ​​dette websted så behageligt som muligt for dig, for at kunne forbedre det og modtage statistiske data. Vi anvender ikke de cookies til at oprette brugerprofiler. Du kan finde flere oplysninger i vores Databeskyttelseserklæring